ឯកឧត្តម សុខ ចាន់ភក្តី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានធ្វើបទបង្ហាញពីការងារសមាគមអ្មកសារព័ត៌មានជូនដល់អង្គសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រសួងព័ត៌មាន

អអេហ្វអិន
បញ្ចូលដោយ -

កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន ៥២ អង្គភាព ហើយអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានស្នើសុំការចេញប័ណ្ណសម្គាល់អត្តសញ្ញាណពីក្រសួងព័ត៌មានមានប្រមាណជាង ៣ ពាន់នាក់។ បច្ចុប្បន្ន ក្រសួងព័ត៌មានបាននិងកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើចំនួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជា៕#buttons=(យល់ព្រម, ទទួលយក!) #days=(20)

គេហទំព័ររបស់យើងប្រើCookies ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នក ស្វែងយល់បន្ថែម
Ok, Go it!